ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
      ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่