ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ อปท.อำเภอหางดง

เทศบาลตำบลหนองแก๋ว :
http://www.nongkaew.go.th/index.php

เทศบาลตำบลหางดง : http://www.hangdong.go.th/

เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง : http://www.maetachang.go.th/index.php

เทศบาลตำบลหนองควาย : http://www.nongkhwai.go.th/index.php

เทศบาลตำบลบ้านปง : http://www.baanpong.org/blog.php/

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา : http://www.namphrae.go.th/index.php

เทศบาลตำบลสันผักหวาน : http://www.sunpukwan.go.th/index.php

เทศบาลตำบลบ้านแหวน : http://baanwan.go.th/index.php

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา : http://www.nongtongpattana.go.th/

เทศบาลตำบลหารแก้ว : http://www.harnkaew.go.th/index.php

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง : http://www.khunkhong.go.th/map.php

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า : http://www.sobmaekha.go.th/