ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : อนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด  [ 31 พฤษภาคม 2566 ]
หน่วยงาน ทต.บ้านแหวน
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/1926
หนังสือลงวันที่ 2023-05-31
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ