ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566  [ 01 มิถุนายน 2566 ]
หน่วยงาน ทต.บ้านปง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/1889
หนังสือลงวันที่ 2023-06-01
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ