ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 01 ธันวาคม 2565 ]
หน่วยงาน ทต.หนองตองพัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4747
หนังสือลงวันที่ 2022-12-01
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ