ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5  [ 13 มกราคม 2564 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม0023.27/150
หนังสือลงวันที่ 2021-01-13
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ