ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ปปช มีมติชี้มูลความผิดที่ไม่ใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อราชการฯ  [ 13 มกราคม 2564 ]
หน่วยงาน อปท. ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม0023.27/184
หนังสือลงวันที่ 2021-01-13
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ