ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : แนวทางการปฏิบัติการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิค 19 ระลอกใหม่"  [ 28 เมษายน 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/1659
หนังสือลงวันที่ 2021-04-28
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ