ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ :  รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1ฯ  [ 30 กรกฎาคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.น้ำแพร่พัฒนา/ทต.หนองตองพัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/482
หนังสือลงวันที่ 2021-07-30
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ