ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาฯที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ  [ 08 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หางดง/ทต.หนองควาย/ทต.หนองตองพัฒนา
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/3616
หนังสือลงวันที่ 2021-09-08
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย        
ย้อนกลับ