ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ขอเร่งรัดหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด  [ 23 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/3915
หนังสือลงวันที่ 2021-09-23
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ