ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564  [ 10 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน อบต.ขุนคง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/3654
หนังสือลงวันที่ 2021-09-10
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ