ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : อนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564  [ 15 กันยายน 2564 ]
หน่วยงาน อบต.สบแม่ข่า
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/3729
หนังสือลงวันที่ 2021-09-15
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ