ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : อนุมัติทำกิจการนอกเขต  [ 08 ตุลาคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หนองแก๋ว
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4073
หนังสือลงวันที่ 2021-10-08
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ