ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ด่วนที่สุด มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  [ 03 ธันวาคม 2564 ]
หน่วยงาน ทต.หางดง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4903
หนังสือลงวันที่ 2021-12-03
รายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
ย้อนกลับ