ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


 ชื่อ : ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่จัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564  [ 03 ธันวาคม 2564 ]
หน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง
เลขที่หนังสือ ชม 0023.29/4936
หนังสือลงวันที่ 2021-12-03
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ