ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับรายการวันที่
1ทดสอบ28 ก.พ. 2563
2องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า1 ม.ค. 2513
3องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง1 ม.ค. 2513
4เทศบาลตำบลหารแก้ว1 ม.ค. 2513
5เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา1 ม.ค. 2513
6เทศบาลตำบลบ้านแหวน1 ม.ค. 2513
7เทศบาลตำบลสันผักหวาน1 ม.ค. 2513
8เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา1 ม.ค. 2513
9เทศบาลตำบลบ้านปง1 ม.ค. 2513
10เทศบาลตำบลหนองควาย1 ม.ค. 2513
11เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง1 ม.ค. 2513
12เทศบาลตำบลหางดง1 ม.ค. 2513
13เทศบาลตำบลหนองแก๋ว1 ม.ค. 2513

1