ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560" ภายใต้แนวคิด "บูรณาการองค์คว
สิ่งที่ส่งมาด้วย
http://www.chiangmailocal.go.th/main_news/main_newsview.php?id=42172

 
21 พฤศจิกายน 2560